XLI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 15.09.2021 r.

Zastrze?enie Urz?du Miejskiego w Rabce Zdroju: W zwi?zku z publicznym ujawnieniem na XLI sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 15.09.2021 przez radnego Paw?a Rogowca roboczego protoko?u z czynno?ci kontrolnych przeprowadzonych przez Kuratorium O?wiaty, w miejscu kiedy radny odczytuje tre?? wskazanego protoko?u nagranie zosta?o wyciszone - fragmentu nagrania w przedziale czasowym 1:12:01 do 1:46:05

Mateusz Wójtowicz
00:00:00 9/24/2021

Past Episodes

Mateusz Wójtowicz
LXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 30.03.2023
00:00:00 4/4/2023
Mateusz Wójtowicz
LXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 22.02.2023
00:00:00 2/23/2023
Mateusz Wójtowicz
LXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 25.01.2023
00:00:00 1/26/2023
Mateusz Wójtowicz
LXI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 29.12.2022
00:00:00 1/17/2023
Mateusz Wójtowicz
LX Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 21.12.2022
00:00:00 12/22/2022
Mateusz Wójtowicz
Dyskusja na temat podwy?ki za ?mieci w Rabce Zdroju 30.11.2022
00:00:00 12/20/2022
Mateusz Wójtowicz
LIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 16.12.2022
00:00:00 12/19/2022
Mateusz Wójtowicz
LVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 30.11.2022
00:00:00 12/5/2022
Mateusz Wójtowicz
LVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju - 11.10.2022 r.
00:00:00 10/14/2022
Mateusz Wójtowicz
Nagranie z LV Sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z 26.09.2022 r
00:00:00 9/30/2022

Copyright © 2023 LaunchpadOne.com. All Rights Reserved. | Terms & Privacy

Powered By Nox Solutions