XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju 24.11.2021 r

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju 24.11.2021 r

Mateusz Wójtowicz
00:00:00 12/1/2021

Past Episodes

Mateusz Wójtowicz
XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju 29.12.2021 r
00:00:00 1/5/2022
Mateusz Wójtowicz
XLVI sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju - 15.12.2021
00:00:00 1/3/2022
Mateusz Wójtowicz
XLV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 01.12.2021 r.
00:00:00 12/9/2021
Mateusz Wójtowicz
Zastrze?enie Urz?du Miejskiego w Rabce Zdroju: W zwi?zku z publicznym ujawnieniem na XLI sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 15.09.2021 przez radnego Paw?a Rogowca roboczego protoko?u z czynno?ci kontrolnych przeprowadzonych przez Kuratorium O?wiaty, w miejscu kiedy radny odczytuje tre?? wskazanego protoko?u nagranie zosta?o wyciszone - fragmentu nagrania w przedziale czasowym 1:12:01 do 1:46:05
00:00:00 9/24/2021
Mateusz Wójtowicz
XXXX Sesji Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 03.08.2021 r.
00:00:00 8/19/2021
Mateusz Wójtowicz
XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 29.07.2021 r.
00:00:00 8/19/2021
Mateusz Wójtowicz
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 28.07.2021 r.
00:00:00 8/19/2021
Mateusz Wójtowicz
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 15.07.2021 r.
00:00:00 7/19/2021
Mateusz Wójtowicz
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 26.05.2021 r.
00:00:00 7/19/2021
Mateusz Wójtowicz
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 28.04.2021
00:00:00 5/30/2021

Copyright © 2022 LaunchpadOne.com. All Rights Reserved. | Terms & Privacy

Powered By Nox Solutions