L sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju-13.04. 2022

L sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju-13.04. 2022

Mateusz Wójtowicz
00:00:00 4/25/2022

Past Episodes

Mateusz Wójtowicz
LII sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju 25.05.2022 r
00:00:00 5/26/2022
Mateusz Wójtowicz
LI Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju 28.04 .2022 r
00:00:00 4/29/2022
Mateusz Wójtowicz
L sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju-13.04. 2022
00:00:00 4/25/2022
Mateusz Wójtowicz
XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 30.03.2022 r.
00:00:00 4/13/2022
Mateusz Wójtowicz
XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju 23.02.2022 r
00:00:00 3/10/2022
Mateusz Wójtowicz
XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju 29.12.2021 r
00:00:00 1/5/2022
Mateusz Wójtowicz
XLVI sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju - 15.12.2021
00:00:00 1/3/2022
Mateusz Wójtowicz
XLV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju - 01.12.2021 r.
00:00:00 12/9/2021
Mateusz Wójtowicz
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju 24.11.2021 r
00:00:00 12/1/2021
Mateusz Wójtowicz
Zastrze?enie Urz?du Miejskiego w Rabce Zdroju: W zwi?zku z publicznym ujawnieniem na XLI sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 15.09.2021 przez radnego Paw?a Rogowca roboczego protoko?u z czynno?ci kontrolnych przeprowadzonych przez Kuratorium O?wiaty, w miejscu kiedy radny odczytuje tre?? wskazanego protoko?u nagranie zosta?o wyciszone - fragmentu nagrania w przedziale czasowym 1:12:01 do 1:46:05
00:00:00 9/24/2021

Copyright © 2022 LaunchpadOne.com. All Rights Reserved. | Terms & Privacy

Powered By Nox Solutions